PAKALPOJUMI

„AVTEX construction” SIA uzņēmums kas sniedz profesionālus pakalpojumus:

-elektromontāžā,

-elektroinstalācijā,

-zibensaisarzdziba un zemējums,

-elektroietašu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude,

-BMS,

-automatika,

-elektroapgādes projektēšanā,

-vājstrāvas tīklu projektēšanā un ierīkošana.